Developing essential skills for academic success


Құрметті әріптестер! Қазақстандағы Macmillan Publishers өкілдігі ағылшын тілі пәні оқытушыларын әдістемелік семинарға шақырады.

Семинар Халықаралық қатынастар факультетінде сағат 11.00 мен 13.00 аралығында өтеді (КазНУ им. Аль-Фараби).

Семинар ағылшын тілін оқыту әдістемесіне арналып, оқытушылардың педагогикалық тәжірибесінің дамуына және әдістемелік біліктілігін дамытуға үлес қосумен қатар, шетел тілі пәндері оқытушыларының кәсіби салада даму мүмкіндіктерін арттырады.

Семинар баспа әдіскері Гжегош Спивактың жүргізуімен өтеді.

Город: Алматы